Haberler & Duyurular

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE !

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE !

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 16 Ağustos-06 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrencimizin kayıtlı olduğu okulumuza ‘’2018 Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Klavuzu’’ doğrultusunda aşağıdaki belgeler ile yapılması gerekmektedir.

VELİ VEYA VASİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

Sıra

No

Belgenin Cinsi
1Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil etmişse, ilgili federasyondan alınmış belgenin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
2Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) belgesinin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
3İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) belgesinin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
4Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2018 yılının Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge
5Kira geliri varsa Kira Gelir Taahhütnamesi
6Ailede öğrenim gören diğer çocukların (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, açık öğretim, askeri okul, üniversite) öğrenim durumlarını gösteren belge
7Anne ve/veya baba ölü ise; durumu kanıtlayıcı resmi belge
8Anne ve baba ayrı ise; durumunu kanıtlayıcı resmi belge
95580 Sayılı Kanunun 13. Maddesine istinaden var ise harp veya vazife malulü sayılanların ilk orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ait belgeler.
10Anne, baba, kardeş veya öğrencinin % 50 ve üzeri oranında engelli olması durumunda verilen belge

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER:

**Belgeler sorumlu Müdür Yardımcılarına eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Belgelerin eksik olması halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

** 07 Eylül 2018 tarihinde ‘’ Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler’’ açıklanacaktır.

** Velilerimizin 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında e-okul üzerinden okul tercihi yapmaları gerekmektedir.

** 17 Eylül 2018 tarihinde yerleştirme sonuçları ilan edilecektir.

** 17 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

** 24 Eylül 2018 Ek yerleştirme sonuçları ilanı yapılacaktır.

** 24 – 28 Eylül 2018 tarihinde ek yerleştirme kayıt işlemleri yapılacaktır.

Tercih yapmayan velilerimiz eğitim öğretim desteği almaya hak kazanamayacaktır.

**Veliler, Vasiler yönetmelik eki ‘’Eğitim VE Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’’ (Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU