Haberler & Duyurular

Eğitim ve Öğretim Desteğine Başvuracak Velilerimizin Dikkatine

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 10 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrencimizin kayıtlı olduğu okulumuza ‘’2017 Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Klavuzu’’ doğrultusunda aşağıdaki belgeler ile yapılması gerekmektedir.

VELİ VEYA VASİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

Sıra

No

Belgenin Cinsi
1Bir önceki yıldaki başarı durumunu gösteren belge (karne)
2Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil etmişse, ilgili federasyondan alınmış belgenin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
3Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) belgesinin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
4İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) belgesinin aslını ibraz etmek koşuluyla fotokopisi
5Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılının Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge
6Kira geliri varsa Kira Gelir Taahhütnamesi
7Ailede öğrenim gören diğer çocukların (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, açık öğretim, askeri okul, üniversite) öğrenim durumlarını gösteren belge
8Anne ve/veya baba ölü ise; durumu kanıtlayıcı resmi belge
9Anne ve baba ayrı ise; durumunu kanıtlayıcı resmi belge
10Anne ve/veya MEB personeli ise; Milli Eğitim Bakanlığı personeli olduğunu gösteren onaylı belge
115580 Sayılı Kanunun 13. Maddesine istinaden var ise harp veya vazife malulü sayılanların ilk orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ait belgeler.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER:

**Belgeler sorumlu Müdür Yardımcılarına eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Belgelerin eksik olması halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**07 Eylül 2017 tarihinde ‘’ Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler’’ açıklanacaktır.

Velilerimizin 7-14 Eylül tarihleri arasında e-okul üzerinden okul tercihi yapmaları gerekmektedir.

Tercih yapmayan velilerimiz eğitim öğretim desteği almaya hak kazanamayacaktır.

**Veliler7Vasiler yönetmelik eki ‘’Eğitim VE Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’’ (Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU