Hakkımızda

İLKELERİMİZ

Bütünlük.
Çağdaş insan yetiştirmek.
Öğrencilerini Liseden Üniversiteye gerekli becerileri kazandırarak ulaştırmak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine saygılı, uyumlu, milli, laik, demokratik ve çağdaş ülke olmanın esaslarına bağlı,
21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde,
Akılcı, hoşgörülü, içinde bulunduğu topluma karşı sevgi ve sorumluluk sahibi bir kişiliğe ve karaktere sahip donanımlı gençler yetiştirmek.

Vizyon

Armada Okulları

Akademik ve etik standartları,
Kaliteli öğretim ilkeleri ile üstün bir eğitim sağlayan saygın örnek bir okul olmayı,
Samsun’a ve Türkiye’ye hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

Armada Okulları küresel bakış açısına sahip bir okuldur. Okulumuz Türkiye’de ve dünyada eğitimde mükemmelliği hedeflemiştir.

Yenilikçi öğrenme anlayışına sahip okulumuzda öğrencilerimizin entellektüel ve insani nitelikleri geliştirilerek Türkiye ve dünya için özgüveni yüksek,lider nitelikli,sorumluluk sahibi ve ahlaklı bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
Armada Okulları çift dilli eğitim yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemelerine yardımcı olunmaktadır.
İngilizce ve Türkçede akıcılık kazanarak bu dilleri iyi öğrenmesine imkan verecek bir programı benimsemesinin yanı sıra Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dünya dillerine de hakim olmalarını sağlayacak özel bir program alt yapısına sahiptir.
Öğrencilerimizin her alanda sosyal ve kültürel roller üstlenen vatandaşlar ve liderler olarak görev yapacak azimli, becerikli, ön görülü,kavrayış sahibi gençler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.