Samsun Armada Ortaokulu

Okuma-Anlama Çalışmaları

TEOG’a hazırlık 5.sınıfta özellikle Türkçe derslerinde yapılacak okuma-anlama çalışmalarıyla başlar.

1
2

Konu Tarama Testleri

Okulumuzda 5. , 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencileri her hafta Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din derslerinden konu bitimlerinde yapılan KTT’lere(Konu Tarama Testi) sınavlarına girerler.

Armada Öğrencisi Sınava Hazırdır

Aynı zamanda belli aralıklarla yapılan TEOG deneme sınavlarıyla rehber öğretmenler öğrencilerin sınava hazır bulunuşluk durumunu değerlendirir.

3
4

Başarısızlık Kabul Edebileceğimiz Bir Durum Değil

Yapılan değerlendirmeler sonucu başarısı yeterli görülmeyen öğrenciler hafta içi ve hafta sonunda yapılan etütlere kalırlar.